Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E

                                                                                                     

Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E

Akronim: ZEUS-2

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

DOB-BIO9/01/03/2018

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum:  Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Uniwersytet Łódzki, Akademia Sztuki Wojennej, PSO MASKPOL S.A., NORDCOM Sp. z  o.o., AMZ Bis Sp. z o.o.

Beneficjentami projektu są jednostki organizacyjne Policji oraz Sił Zbrojnych RP

Cel Projektu: Celem projektu jest opracowanie mobilnego zestawu do wykrywania, identyfikacji, likwidacji i neutralizacji zagrożeń CBRN-E w trakcie działań kontrterrorystycznych. Mobilne laboratorium umożliwi określenie rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów. Do analizy zagrożeń czynnikiem biologicznym będzie stworzony innowacyjny zestaw diagnostyczny oparty na technikach biologii molekularnej, pozwalający na szybką i wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych. Zaprojektowany i zoptymalizowany zestaw umożliwiający jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykooporności nie jest dostępny jako opracowanie komercyjne. Skonstruowany zostanie ergonomiczny i funkcjonalny mobilny zestaw, który będzie składał się z bezobsługowych pojazdów (dronu i robota). Zastosowanie mobilnego zestawu pozwoli na zabezpieczenie miejsca zdarzenia na potrzeby działań kontrterrorystycznych.

 

 


Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 13:05:35
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec