Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Wzmocnienie możliwości zarządzania odpadami CBRN w krajach Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej

                                                                 
Funded by the European Union
 

„Strengthening CBRN Waste Management Capabilities in South-East and Eastern European Countries” - EU CBRN CoE P67. “Wzmocnienie możliwości zarządzania odpadami CBRN w krajach Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej”.

Akronim: CoE P67

Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Centrum Doskonałości Unii Europejskiej ds. CBRN (EU CBRN CoE).

Lider Konsorcjum: Sustainable Criminal Justice Solutions (SCJS) z Wielkiej Brytanii

Konsorcjanci: Cranfield University (Wielka Brytania), International Security and Emergency Management Institute - ISEMI (Słowacja), Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. - JAVYS (Słowacja), Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii - WICHR (Polska), Public Health England - PHE (Wielka Brytania) i Training and Information Centre - VERTIC (Wielka Brytania).

Beneficjentami ww. projektu są następujące kraje: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Ukraina.

Cel projektu: wzmocnienie ram prawnych, zwiększenie proceduralnych i organizacyjnych zdolności, jak również ustanowienie długofalowych programów szkoleń mających na celu zwiększenie potencjału ekspertów (poprzez różnorodne warsztaty szkoleniowe) w krajach partnerskich oraz zachęcanie do regionalnej współpracy w zakresie gospodarki odpadami CBRN. Więcej informacji na temat Projektu 67 na stronie internetowej www.cbrn-project67.com oraz stronie internetowej EU CBRN CoE www.cbrn-coe.eu

   

 

 


 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 15:02:44
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec