Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Wzmocnienie gospodarki odpadami chemicznymi i biologicznymi w krajach Azji Srodkowej w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyk

                                                                 
Funded by the European Union

„Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and risk mitigation” - EU CBRN COE 65. - „Wzmocnienie gospodarki odpadami chemicznymi i biologicznymi w krajach Azji Środkowej w celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyk”.

Akronim: CoE 65

Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Centrum Doskonałości Unii Europejskiej ds. CBRN (EU CBRN CoE).

Nazwa Konsorcjum: CABICHEM

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Polska), Fondazione FORMIT – FORMIT (Włochy), Instituto di Scienze e Tecnologie Molecolari – ISTM-CNR (Włochy) oraz Fondazione Alessandro Volta – Landau Network (Włochy).

Beneficjentami ww. projektu są następujące kraje: Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia, Uzbekistan.

Cel projektu: Wzmocnienie współpracy oraz usprawnienie koordynacji międzyresortowych w zakresie reagowania służb CBRN w skali krajowej i międzynarodowej w oparciu o najlepsze praktyki. Więcej informacji na temat projektu 65 na stronie internetowej http://cabichem.eu oraz stronie internetowej EU CBRN CoE www.cbrn-coe.eu

  

<

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 15:31:19
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec