Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

System ochrony CBRNE dla dużych centrów handlowych

                                                                      
Funded by the European Union's Internal Security Foud - Police
 

 

„Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls” – 861643-ISFP-2018-AG-CT/ISFP-2018-AG-CT-PROTECT – "Stworzenie systemu ochrony CBRNE dla dużych centrów handlowych”.

Akronim: Mall-CBRN

Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policji w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej , radiologicznej i nuklearnej.

Lider Konsorcjum: Uniwersytet Łódzki

Konsorcjanci: Atrium Promenada Sp z o.o., Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Polska), Institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost a Krizove Riadenie - ISEMI (Słowacja), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Estenan Terradas - INTA (Hiszpania), Hellenberg International OY (Finlandia), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (Polska).

Cel projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa krajów UE korzystającego codziennie z usług dużych centrów handlowych, czyli stworzenie kompleksowego programu zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRN i program ochrony żywności w jednym z najbardziej zagrożonym obszarze przestrzeni publicznej, takim jak duże centra handlowe.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-01 10:40:37
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec