Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

OCW - informacje ogólne

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, jako jednostka certyfikująca wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa /Certyfikat OiB/ realizuje certyfikację wyrobów służących do wykrywania i likwidacji skażeń oraz obrony przed czynnikami rażenia broni chemicznej, biologicznej, jądrowej i radiacyjnej /Zakres akredytacji OiB/.

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

 • Złożenie Wniosku o wydanie certyfikatu oraz Kwestionariusza, w tym:
  • dokumentacji technicznej wyrobu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny zgodności,
  • instrukcji obsługi przeznaczonej dla użytkownika wyrobu oraz bezpieczeństwa użytkowania,
  • wyników badań potwierdzających zgodność ze specyfikacją techniczną stanowiącą podstawę oceny zgodności,
  • informacji dotyczących systemu zapewnienia jakości, a w przypadku wyrobu seryjnego – informacji dotyczących systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 lub AQAP 2110;
 • Zawarcie umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji;
 • Analiza dokumentacji technicznej wyrobu celem sprawdzenia, czy zostały uwzględnione wymagania specyfikacji technicznej;
 • Ocena wyrobu pod względem zgodności z przedstawioną dokumentacja techniczną oraz pod względem bezpieczeństwa użytkowania;
 • Przeprowadzenie oceny systemu zarządzania jakością w przypadku wyrobu seryjnego;
 • Ocena wyników badań pod względem spełnienia przez wyrób wymagań zawartych w specyfikacji technicznej;
 • Zawarcie umowy o nadzór na certyfikatem, w przypadku pozytywnych wyników oceny zgodności i wydanie certyfikatu (w przypadku wyrobu seryjnego na okres 3 lat).

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 14:03:58
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec