Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Badawcze Radiometrów

Laboratorium wzorcujące posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz certyfikat upoważnienia Wojskowego Centrum Meteorologii.

Z zakresu akredytacji PCA jest wykonywane wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w polu promieniowania jonizującego aparatu rentgenowskiego w zakresie serii widma wąskiego od energii 33 keV do 250 keV oraz w polu promieniowania izotopu 137Cs (energia 662 keV) oraz izotopu 60Co (energia 1250 keV).

W Laboratorium wzorcuje się wszystkie przyrządy dozymetryczne stosowane w ochronie radiologicznej, między innymi:

  • komorowe: ROBOTRON 27040, VICTOREEN 470 A, VAJ-15A, RGD-27091, VICTOREN 440, VICTOREN 444, STEP OD-01, SmartION, UNIDOS z komorami jonizacyjnymi, Babyline 81, RGD 27091, EKO-K, HGD-101,
  • dawkomierze indywidualne: STEEPHEN 6000/6100, EKO-D, DoseGuard ISOTRAK, DMC 2000, SORT,
  • do kontroli RTG: CONNY I, CONNY II, MR 9505, DIAMENTOR, DIADOS,
  • inne: RDS-31, PDS-100, COLIBRI, RK-100, RK-20, RK-21-1, RK-21-1-C, RK-67, RK-67-3, MAB 0500, EKO-C, EKO-P, Mini 900, PM-1203, GRAETZ X 5 DE, FH 40G, FH-40G-L, FH-40 G-10, FH-41B, FH 40 F4, FH 40 F2, FH 40G-L10, FH 40G-LΩ, FH 191N, RKP-1, RKP-2, INSPECTOR 1000, X5Cplus, PM1401, GF-10, HDS-101, Gamma Twin, IdentiFinder, MB-5S i wiele innych.

Z uwagi na prowadzony obecnie przegląd i konserwacje urządzeń do ekspozycji promieniowania jonizującego, do odwołania wstrzymane jest wykonywanie kalibracji, wzorcowania i badania przyrządów dozymetrycznych.

Certyfikat akredytacji AP073

Zakres akredytacji PCA

Certyfikat upoważnienia Wojskowego Centrum Metrologii kalibrację przyrządów pomiarowych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Między innymi wzorcuje się: DP-75, DPS-68, DPS-68 M, DPS-68 M1, DPS-68 M1 M, DP-3A-1, DP-3B, DP-5, PRChR, KDU, RL-75, DPO, ZR-1, ZR-2, STEPHEEN 6000, STEPHEEN 6100, SORT, DMC 2000, SAPOS-90 i wiele innych.

Certyfikat upoważnienia LM21

Zakres upoważnienia LM21

Akredytacja OiB WCNJiK obejmuje badanie grupy 7 wyrobów ustawy o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. Nr. 235 17.11.2006).

Certyfikat akredytacji 21/MON/2017

Zakres akredytacji OiB

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-16 11:56:39
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec