Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Analityczne Do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej

Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii istnieje od 1 stycznia 1998 roku. 
Laboratorium posiada:
Akredytację nr AB 241 Polskiego Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Certyfikat Akredytacji Obronności i Bezpieczeństwa Nr 16/MON/2017.

Zasadniczymi zadaniami Laboratorium są:

  • udział we wszelkich zgłoszonych inspekcjach w ramach Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
  • analiza próbek podejrzanych o obecność BST;
  • rozwijanie możliwości analitycznych poprzez ciągłą działalność naukową oraz współpracę międzynarodową;
  • prowadzenie działalności usługowej w oparciu o akredytowane procedury badawcze.

Zakres akredytacji PCA

Zakres akredytacji OiB

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 14:02:13
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec