Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych

Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii  posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji AB 380 oraz akredytację OiB Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji nr 15/MON/2017.

 Laboratorium posiada akredytację w zakresie:  

  • Środków indywidualnej i zbiorowej ochrony dróg oddechowych przed skażeniami,
  • Półautomatycznego i automatycznego sprzętu do wykrywania lub pomiaru skażeń,
  • Urządzeń filtracyjnych i filtrowentylacyjnych stosowanych w pojazdach wojskowych i schronach,
  • Badanie parametrów ochronnych ruchomych i stacjonarnych obiektów ochrony zbiorowej
  • Badania środowiskowe sprzętu wojskowego.

Zakres akredytacji PCA

Zakres akredytacji OiB

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 8

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 13:58:19
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec