Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zakład Dozymetrii i Systemów Detekcji Skażeń

Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 

  1. Metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
  2. Metod i sprzętu do maskowania wojsk;
  3. Propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
  4. Metod i aparatury wykrywania wybuchów jądrowych;
  5. Kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
  6. Badania wpływu promieniowania jonizującego na urządzenia elektroniczne;
  7. Mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-14 13:22:25
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec