Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zakład Rozpoznania i Likwidacji Skażeń

Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 
 1. Metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 2. Zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
 3. Środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
 4. Syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
 5. Technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych.
 6. Wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
 7. Opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
 8. Jakościowej i ilościowej chemicznej analizy instrumentalnej;
 9. Kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej.

W ramach Zakładu funkcjonują:

 • Pracownia środowiskowa i analizy związków nieorganicznych;
 • Pracownia analizy wysokotoksycznych substancji organicznych objętych konwencją o zakazie broni chemicznej;
 • Pracownia syntezy związków chemicznych objętych konwencją o zakazie broni chemicznej;
 • Pracownia sprzętu, środków i technologii likwidacji skażeń.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 12:18:49
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec