Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zakład Ochrony Przed Skażeniami

Do zadań Zakładu należą prace naukowo-badawcze w zakresie: 

 1. Technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
 2. Materiałów dymotwórczych oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
 3. Odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
 4. Materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
 5. Materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 6. Środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
 7. Technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
 8. Metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W ramach Zakładu funkcjonują:

 • Pracownia Środków Ochrony Skóry i Materiałów Barierowych;
 • Pracownia Środków Ochrony Dróg Oddechowych;
 • Pracownia Badań Biologicznych.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 12:15:52
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec