Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Informacja Naukowa

Zadania:

 1. Zaspokajanie potrzeb pracowników naukowo-badawczych WIChiR w zakresie udostępniania aktualnych  informacji naukowych poprzez:
 • pozyskiwanie specjalistycznej, naukowej literatury polskiej i zagranicznej oraz dokumentów normalizacyjnych;
 • prenumeratę naukowych czasopism  krajowych i zagranicznych;
 • zapewnienie dostępu elektronicznego do Internetu, baz danych i programów dotyczących informacji naukowo-technicznej, w tym: 
  • katalogów Biblioteki Narodowej oraz bibliotek: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu   Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i innych;
  • katalogów norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
  • katalogów dokumentów normalizacyjnych Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji;
  • źródłowej bazy danych Science DirectOnSite, umożliwiającej korzystanie (z racji przynależności do Konsorcjum Elsevier) z elektronicznej wersji około 2000  czasopism wydawnictwa Elsevier B.V.
 1. Obsługę czytelników Biblioteki Naukowej,  katalogowanie i dokumentowanie wydawnictw naukowych i innych nabytków biblioteki oraz konserwacja zbiorów;
 2. Gromadzenie informacji dotyczącej bieżącej działalności naukowej WIChiR;
 3. Prowadzenie działalności normalizacyjnej przez Sekretariat Podkomitetu nr 4 ds. Sprzętu i Środków Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 4. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych o działalności Instytutu, możliwościach i osiągnięciach.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-21 13:10:25
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec