Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu i nadtlenku heksaminy

                                                                                       

Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)

Akronim: TATPdetect

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

DOB-BIO9/28/01/2018

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Konwit

Cel Projektu: Celem głównym projektu jest skonstruowanie lekkiego, przenośnego, urządzenia do wykrywania śladowych ilości nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD), bez konieczności detekcji bezpośredniej (dotykowego kontaktu z badanym materiałem). Innowacyjnością projektu będzie stworzenie urządzenia wykorzystującego różnicową spektrometrię ruchliwości jonów (ang. differential ion mobility spectrometry - DMS).