Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

                                                                                

Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

Akronim: BRAMKA

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

DOB-BIO9/27/01/2018

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, WIMECH S.C., Akademia WSB, Transfer Technologii Sp. z o.o.

Cel Projektu: Celem głównym jest opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych.

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 13:04:18
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec