Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu

                                                                                      

Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu

Akronim: ISWOT 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjanci:Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Transfer Technologii Sp. z o.o.

Cel Projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu. Efekt projektu ma zwiększyć zdolności oraz skuteczność Straży Granicznej w udaremnianiu nielegalnych prób przekroczenia granicy Państwa.

Cele szczegółowe:

  • opracowanie zintegrowanego Systemu detekcji osób za pomocą obserwacji w widmie THz oraz detekcji związków chemicznych emitowanych przez osoby,
  • posadowienie opracowanego Systemu na platformie mobilnej,
  • walidacja w warunkach rzeczywistych platformy mobilnej wraz z systemem informatycznym,
  • opracowanie programu podnoszenia kwalifikacji operatorów oraz symulatora–trenażera do prowadzenia szkoleń.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 18

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 13:03:44
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec