Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

System oceny i diagnostyki systemów ochrony przed bronią masowego rażenia (BMR) dla KTO ROSOMAK

                                                                                      

System oceny i diagnostyki systemów ochrony przed bronią masowego rażenia (BMR) dla KTO ROSOMAK

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

DOBR-BIO4/026/13003/2013

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjant: ROSOMAK S.A.

Cel projektu:  Opracowanie narzędzia do oceny skuteczności działania pokładowego systemu ochrony przed bronią masowego rażenia, zamontowanego na KTO ROSOMAK. Narzędzie to będzie umożliwiało testowanie zarówno poszczególnych przyrządów detekcyjnych, urządzenia filtrowentylacyjnego jak i sprawdzenie działania całego systemu. Oprócz wytworzenia przedmiotowego narzędzia przewiduje się również opracowanie zweryfikowanych procedur i instrukcji obsługi dla użytkownika końcowego. Opracowane narzędzie i procedury zostaną w trakcie realizacji projektu wszechstronnie przetestowane i zwalidowane.

Cele szczegółowe:

  • opracowanie założeń operacyjno-technicznych,
  • opracowanie narzędzi testujących poszczególne elementy pokładowego systemu ochrony przed bronią masowego rażenia na KTO ROSOMAK,
  • integracja – wytworzenie mobilnego Systemu umożliwiającego testowanie poszczególnych elementów oraz pokładowego systemu ochrony przed bronią masowego rażenia,
  • opracowanie metodyk pracy Systemu,
  • walidacja opracowanych metodyk i opracowanie dokumentacji technicznej.

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 13:02:25
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec