Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Mobilne laboratorium do badania systemów sygnalizacji skażeń

                                                                                      

Mobilne laboratorium do badania systemów sygnalizacji skażeń

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

DOBR/0059/R/ID1/2013/03

Konsorcjum realizujące Projekt:

Lider Konsorcjum: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Konsorcjant: AMZ KUTNO S.A.

Cel projektu:  Stworzenie mobilnego laboratorium do wszechstronnych badań systemów sygnalizacji skażeń zamontowanych na platformach ruchomych znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Cele szczegółowe:

  • wybór substancji testowych imitujących skażenie bojowymi substancjami trującymi,
  • zbadanie korelacji sygnałowo-czasowych pomiędzy BST i ich imitatorami,
  • opracowanie metod generacji substancji imitujących BST w warunkach prowadzenia badań,
  • opracowanie metodyk badania parametrów systemów sygnalizacji skażeń,
  • wykonanie prototypu mobilnego laboratorium,
  • przeprowadzenie badań wstępnych, kwalifikacyjnych,
  • opracowanie dokumentacji technicznej.

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25 13:03:01
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec