Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2019

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

 

W dniu 18 grudnia br. w auli Wojskowego Instytutu Chemii I Radiometrii odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Porządek obrad zawierał rozpatrzenie planu finansowego na 2020 rok, uchwalenie nowego regulaminu oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych. Rada została zapoznana z wynikami kontroli przeprowadzonej w czerwcu i lipcu br. przez Departament Kontroli MON. Wybrano również nowego rzecznika dyscyplinarnego Instytutu.

 

    

    

 


 Regionalny Workshop - projekt EU CBRN COE65

9-11 października 2019

Taszkient, Uzbekistan

 

W dniach 9-11 października 2019 r. w ramach projektu COE65 „Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and risk mitigation”, finansowanego przez Komisję Europejską oraz Centrum doskonałości w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej, odbył się Regionalny Workshop zorganizowany przez konsorcjum CABICHEM w Taszkiencie (Uzbekistan) z przedstawicielami wszystkich krajów partnerskich (Afganistan, Kirgistan, Mongolia, Pakistan oraz Uzbekistan).


Źródło: http://cabichem.eu/index.php/en/news/382-the-eu-cbrn-coe-project-65-cabichem-organises-a-regional-workshop-in-tashkent-2

 

Regionalny Workshop otworzył pan Jussi Narvi Zastępca Szefa Delegacji Unii Europejskiej, Natomiast pan Bakhtiyor Gulyamov, Szef Sekretariatu Regionalnego Azji Centralnej, który jest jednocześnie Szefem Państwowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego Republiki Uzbekistanu, nakreślił główne cele projektu CABICHEM, pokazując już osiągnięte wyniki i oczekiwania na przyszłość, a pani I. Iarema - Regionalny Koordynator dla Centralnej Azji, UNICRI w swoich uwagach otwierających wskazała na znaczenie lokalnej odpowiedzialności, zasięgu regionalnego i trwałości w realizacji projektu.

W Regionalnym Workshopie uczestniczyli również przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum CABICHEM z Wojskowego Instytut Chemii i Radiometrii – Lider, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska), Fondazione FORMIT – FORMIT (Włochy) , Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"– CNR-SCITEC (Włochy) oraz Fondazione Alessandro Volta – Landau Network (Włochy).

  Odbyły się plenarne sesje dotyczące poszczególnych Pakietów Roboczych (WP1 – WP8) będące przedmiotem projektu, który przewiduje między innymi wzmocnienie współpracy oraz usprawnienie koordynacji międzyresortowych w zakresie reagowania służb CBRN w skali krajowej i międzynarodowej w oparciu o najlepsze praktyki.

Więcej informacji na temat Projektu 65 na stronie internetowej www.cabichem.eu.

 


Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-22 12:04:12
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec