Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Kopia strony głównej

 


 AKTUALNOŚCI:


W ramach zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii przeprowadza badania jednorazowych masek ochronnych, materiałów filtracyjnych, filtrów oraz filtropochłaniaczy w zakresie:

  • pomiaru penetracji cząstek o średnicy w przedziale 100-200 nm;
  • pomiaru oporu oddychania zgodnie z normą PN-EN 14683;
  • sprawdzenia czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1.

 

W dniach 15-16 stycznia 2020 roku mało miejsce pierwsze spotkanie projektowe Mall-CBRN pt. „Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls” otwierające współpracę międzynarodowego konsorcjum, którego Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest partnerem. Projekt Mall-CBRN finansowany jest przez Komisję Europejską oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policji w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum: w tym Uniwersytet Łódzki jako Lider oraz partnerzy: Atrium Promenada Sp. z.o.o., Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Polska), ISEMI – Institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost a Krizove Riadenie (Słowacja), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Estenan Terradas – INTA (Hiszpania), Hellenberg International OY (Finlandia), Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska).
Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa krajów UE korzystającego codziennie z usług dużych centrów handlowych, czyli stworzenie kompleksowego programu zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRNe i program ochrony żywności w jednym z najbardziej zagrożonym obszarze przestrzeni publicznej takim jak duże centra handlowe.

     

 


 


    Czytaj więcej


 

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 r., nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony środowiska naturalnego i kontroli procesu rozbrojenia chemicznego. Posiada też uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących wyrobów i technologii związanych ze swoją specjalizacją. Wykonuje również testowanie sprzętu ochrony przed skażeniami i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przed bronią masowego rażenia.


W Instytucie działają akredytowane Laboratoria Badawcze i Pomiarowe oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów.

Zgodnie ze swoją specjalizacją WIChiR prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 
1.  technologii wytwarzania materiałów ochronnych oraz izolacyjnej i filtracyjnej odzieży ochronnej;
2.  materiałów dymotwórczych i zapalających oraz środków i urządzeń do ich stosowania;
3.  odporności materiałów i sprzętu na impuls termiczny;
4.  materiałów osłonowych przed promieniowaniem radiacyjnym;
5.  materiałów ochronnych i barierowych oraz pokrowców antykorozyjnych wielokrotnego użytku do przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6.  metod, środków i urządzeń do odkażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
7.  zabezpieczenia powierzchni sprzętu wojskowego powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
8.  środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
9.  syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
10.  technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
11. wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (bojowych środków trujących i toksycznych substancji przemysłowych);
12. opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
13. jakościowa i ilościowa chemiczna analiza instrumentalna;
14. kontroli analitycznej przestrzegania postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;
15. metod i sprzętu do detekcji promieniowania jądrowego oraz pomiaru promieniowania jonizującego;
16. propagacji promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
17. kalibracji mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
18. mobilnego sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego;
19. środków ochrony dróg oddechowych - indywidualnych i zbiorowych;
20. technologii wytwarzania i metod badania materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
21. metod badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.
 
Instytut w zakresie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych działa w systemie jakości zgodnie z normami ISO 9001 oraz dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110.
 
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii posiada:
 
Koncesję MSWiA nr B-007/2004 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 
 
certyfikaty systemu zarządzania:
ˇ         AQAP 2110:2016 nr 415/A/2018
 
certyfikaty akredytacji PCA:
 
certyfikaty akredytacji OiB MON:
 
Ponadto Laboratorium Badawcze Radiometrów posiada certyfikat nr LM21 wydany przez Wojskowe Centrum Metrologii.

 

UNIA EUROPEJSKA

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

   Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest benficjentem projektu pt.
"Wyposażenie stanowisk badawczych zintegrowanego laboratorium CZT" realizowanego w ramach SPO-WKP

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-08 08:12:43
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec