Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2018

Studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN”  

   W dniach 09.04-20.04.2018 r. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii odbyła się druga tura kursu w ramach interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu CBRN. Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”.
    Drugą grupę słuchaczy stanowiły osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

   

   

 

 

 


 Studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN”

   W dniach 12.03-23.03.2018 r. (pierwsza tura) w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii odbył się kurs w ramach interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.
    Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii oraz Międzynarodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słowacji.
    Pierwsza grupa słuchaczy składała się z funkcjonariuszy Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń.
    W Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii przeprowadzona została część chemiczna i radiologiczna, która obejmowała bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.

     

    

    


Start projektu EU CBRN P65

  Na terenie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w dniu 25 stycznia 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające współpracę międzynarodowego konsorcjum „CABICHEM”,którego Liderem został Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, realizowanego w ramach projektu EU CBRN COE 65 pt. „Strengthening chemical and biological waste management in Central Asia countries for improved security and risk mitigation”, finansowanego przez Komisję Europejską oraz Centrum doskonałości w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej. Beneficjentami ww. projektu są następujące kraje: Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia, Uzbekistan.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum „CABICHEM” z Wojskowego Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska),Fondazione FORMIT – FORMIT (Włochy,Instituto di Scienze e Tecnologie Molecolari – ISTM-CNR (Włochy oraz Fondazione Alessandro Volta – Landau Network (Włochy).

Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu,który przewiduje między innymi wzmocnienie współpracy oraz usprawnienie koordynacji międzyresortowych w zakresie reagowania służb CBRN w skali krajowej i międzynarodowej w oparciu o najlepsze praktyki.

 


 

 


POSIEDZENIE NOWOWYBRANEJ RADY NAUKOWEJ WIChiR

W dniu 24.01.2018 roku w auli Instytutu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2017-2021.

Głównymi punktami obrad było ukonstytuowanie się Rady, uchwalenie jej regulaminu, a także zaopiniowanie planu finansowego na rok 2018.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali:

- przewodniczącym Rady Naukowej WIChiR                                              - dr hab. inż. Władysław HARMATA;

- zastępcą przewodniczącego RN WIChiR                                                  - gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA ;

- przewodniczącym komisji ds. naukowych i organizacyjnych RN               - dr Tomasz SIKORA .

Rada uchwaliła  regulamin RN Instytutu kadencji 2017-2021, a także pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez dyrekcję   plan finansowy na 2018 rok.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-28 09:01:56