Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2016

Wizyta Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w WIChiR.
W dniu 12.10.2016r. wizytował Instytut Pan płk dr inż. Karol Dymanowski, który czasowo pełni obowiązki dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Towarzyszyli mu Pan Mateusz Sarosiek- zastępca dyrektora DPZ, oraz Szef Oddziału Nadzoru i Przygotowań Obronnych Pan płk Stanisław  Sobala.
W trakcie wizyty Pan dyrektor Departamentu spotkał się z dyrekcją Instytutu oraz naszymi pracownikami.
Przy okazji wizyty zapoznał się z bazą laboratoryjną jaką dysponuje Instytut. Duże zainteresowanie budził  zakres prac, które obecnie są realizowane w poszczególnych zakładach.

 


Szkolenie specjalistów z Libanu w WIChiR

W dniach 12-16 września zgodnie z planem w Instytucie odbyło się szkolenie specjalistów z Libanu z zakresu rozpoznania skażeń chemicznych oraz pobierania i archiwizacji prób skażonych.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu Komisji Europejskiej. Poznawanie sprzętu i nowych procedur cieszyło się wśród szkolonych dużym zainteresowaniem.

 


SZKOLENIE  SPECJALISTÓW  Z  KRÓLESTWA  JORDANII  I  IRAKU  w  WIChiR

W miesiącach maj i czerwiec w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii obyły się szkolenia z zakresu rozpoznania skażeń chemicznych oraz pobierania i archiwizacji  prób skażonych.

W dniach 9-13 maja w szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Królestwa Jordanii, natomiast w dniach 30 maja- 3 czerwca przedstawiciele Iraku.  Szkolenia zostały sfinansowane przez Komsje Europejską w ramach projektu współrealizowanego przez WIChiR, pt. "Strengthening Capacities in CBRN event response and related Medical Emergency response under strengthened CBRN event preparedness".

Szkoleni z wielką uwagą i  zainteresowaniem podchodzili do przekazywanej im wiedzy. Wykazali się dużym zaangażowaniem szczególnie podczas  części  praktycznej , w której mieli możliwość pracy z bojowymi środkami trującymi.

Przedstawiciele obu krajów - beneficjentów ww. projektu, zadeklarowali dalszą chęć współpracy zarówno w zakresie szkoleń jak i innych przedsięwzięć dotyczących  sprzętu i środków z  obszaru CBRN.

W zakresie tego samego projektu we wrześniu planuje się szkolenie specjalistów z Libanu.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-19 10:44:07