Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2015

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ NOWEJ KADENCJI
 
W dniu 19 listopada w auli Instytutu odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Naukowej WIChiR kadencji 2015-2019. Obrady rozpoczął dyrektor Instytutu dr inż. Grzegorz NYSZKO od złożenia gratulacji członkom nowowybranej Rady. Przedstawił krótko wyzwania stojące przed Instytutem w najbliższym czasie licząc na konstruktywną i owocną współpracę z Radą w celu ich realizacji. Następnie przewodniczenie zebraniem przkazał profesorowi - seniorowi Panu profesorowi Janowi FIGURSKIEMU.
W wyniku przeprowadzonych niejawnych wyborów Rada wybrała:
- Przewodniczący Rady-prof.dr hab.inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI;
- Z-ca przewodniczącego-prof.dr hab.inż. Jan FIGURSKI;
- Przewodniczący komisji d/s naukowych i organizacyjnych -prof.dr hab.inż. Stanisław KŁOSOWICZ.
Rada zaakceptowała propozycję dyrektora,aby jej sekretarzem został mgr inż. Mirosław LEKIEWICZ.
W kolejnym punkcie po dyskusji przyjęto "Regulamin Rady Naukowej" kadencji 2015-2019.
W wolnych wnioskach Pan dyrektor pogratulował wybranym władzom Rady, życząc sukcesów w pracy dla dobra i rozwoju Instytutu.

   

   

 


NAGRODA DLA INSTYTUTU NA MSPO-2015 KIELCE

W dniach 1-4.09.br. odbyła się kolejna już 23 edycja targów przemysłu zbrojeniowego MSPO-2015 KIELCE. Nasz Instytut jak co roku prezentował swoje osiągnięcia na swoim stoisku wystawowym. Zainteresowanie realizowanymi przez nas projektami było bardzo duże, szczególnie ze strony żołnierzy-chemików, ale również przedstawicieli innych służb i wielu firm.
Tradycyjnie w ostatnim dniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego przyznawane są wyróżnienia oraz nagrody Defender.
Z wielką satysfakcją informujemy, że nasz Instytut otrzymał w tym roku nagrodę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za projekt „Mobilny system do likwidacji skażeń przy użyciu waporyzowanego nadtlenku wodoru”. Jest to projekt zrealizowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną oraz Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym "IMPULS".
Nagrodę odebrał zastępca dyrektora WIChiR dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI.

    

    


KONFERENCJA NAUKA - PRZEMYSŁ - OBRONNOŚĆ

W dniu 26 maja 2015 r. organizowana jest przez Pion Sekretarza Stanu w MON Konferencja Nauka - Przemysł - Obronność.
Informacje dotyczące konferencji


POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

W dniu 25.03.2015r. w auli WIChiR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównymi punktami obrad było podsumowanie działalności Instytutu za rok 2014 oraz przedstawienie planu działania na rok bieżący. Przeprowadzony audyt potwierdził dobrą kondycję finansową Instytutu. Pomimo wielu problemów z pozyskiwaniem nowych projektów również plany na rok 2015 są umiarkowanie optymistyczne - podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor WIChiR- Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO. „Rzeczowe i przemyślane wnioski w wystąpieniu Pana dyrektora wynikające z uwarunkowań w jakich będzie działał Instytut w bieżącym roku dają nadzieję na jego rozwój i dobre funkcjonowanie” –podkreślił w dyskusji przewodniczący Rady Pan profesor Krzysztof CZUPRYŃSKI.
W kolejnych punktach Rada przyjęła poprawki i uchwaliła nowy jednolity tekst statutu Instytutu oraz przyjęła „Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych” którego projekt referował zastępca dyrektora – Pan płk dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI.
W wolnych wnioskach przedstawiono między innymi harmonogram wyborów nowej Rady Naukowej Instytutu. Koniec kadencji obecnej Rady upływa w październiku br.
Na zakończenie ponad dwugodzinnych obrad Rady Naukowej Instytutu – prowadzący je Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI podziękował wszystkim biorącym udział uczestnikom. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy za pośrednictwem Rady złożył również najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników Instytutu.

   

   

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 6

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-27 13:24:53