Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2015

Lisowski W., Maziejuk M., Szyposzyńska M., Sikora T., Zalewska A.,
Differential ion mobility spectrometry in application to the analysis of gases and vapors”,
Solid State Phenomena Vol. 223, (2015), 283-290

Maziejuk M., Ceremuga M., M., Szyposzyńska M., Sikora T., Zalewska A,
Identification of organophosphate nerve agents by the DMS detector”,
Sensors and Actuators B 213 (2015) 368–374

Harmata W., Jóźwik K.,
Termiczno-katalityczny rozkład iperytu siarkowego na węglach aktywnych impregnowanych solami metali”,
Przemysł chemiczny 94/3/2015, 336-340

Choma J., Marszewski M., Osuchowski Ł., Jagiełło J., Dziura A., Jaroniec M.,
"Adsorption properties of activated  carbons prepared from waste CDs and DVDs",
ACS Sustainable Chemistry &Engineering 2015,3, 733-742

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-24 11:21:24
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza