Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2014

J. Choma, Ł. Osuchowski, A. Dziura, W. Kwiatkowska-Wójcik, M. Jaroniec
Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z  włókien Kevlar
Ž”,
Ochrona środowiska, 2014, 36 (nr 4), 3-8


W. Harmata, M. Maziejuk, M. Ceremuga,
Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej”,
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2014, v. 33, s. 93-105


M. Ceremuga, M. Maziejuk, A. Zalewska, T. Sikora, A. Buczkowska,
Zastosowanie membran półprzepuszczalnych w analizatorach gazowych z detekcją opartą o różnicową spektrometrię jonów typu DMS,
Przemysł Chemiczny, 2014, 93/4, 464-467


M. Maziejuk, M. Szyposzyńska, W. Lisowski, M. Ceremuga,
Różnicowa spektrometria ruchliwości jonów – zastosowania oraz perspektywy rozwojowe,
Analityka, 2014, 4, 8-15
 


M. Sobczak, W. Kamysz, W. Tyszkiewicz, C. Dębek, R. Kozłowski, E. Olędzka,
U. Piotrowska, G. Nałęcz-Jawecki, A. Plichta, D. Grzywacz, E. Furtak,

„Biodegradable macromolecular conjugates of citropin: Synthesis, characterization and in vitro efficiency study”,
Reactive and Functional Polymers 2014, 83, 54-61


A. Dziura, M. Marszewski, J. Choma, L.K.C. de Souza, Ł. Osuchowski, M. Jaroniec,
„Saran-Derived Carbons for CO2 and Benzene Sorption at Ambient Conditions”,
Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53 (40), 15383-15388
 

 

J. Choma, Ł. Osuchowski, M. Marszewski, M. Jaroniec,
„Highly microporous polymer-based carbons for CO2 and H2 adsorption”,
RSC Advances 2014, 4, 14795-14802

 

J. Choma, Ł. Osuchowski, M. Jaroniec
Właściwości i zastosowanie węgli aktywnych otrzymanych z materiałów polimerowych”, Ochrona środowiska, 2014, 36 (nr 2),  3-16

 

J. Choma, Ł. Osuchowski, A. Dziura, W. Kwiatkowska-Wójcik, M. Jaroniec
Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych z  włókien KevlarŽ”,
Ochrona środowiska, 2014, 36 (nr 4),  3-8


W. Harmata, M. Maziejuk, M. Ceremuga,
 Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej”,
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2014, v. 33, s. 93-105