Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2014

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

W dniu 17.12.2014r. w auli WIChiR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównymi punktami obrad było przedstawienie planu finansowego na 2015 rok, oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych za lata 2012-2013 oraz zmian w regulaminie organizacyjnym Instytutu.
Plan finansowy na 2015 rok przedstawili: główna księgowa- Pani mgr Małgorzata JANDA oraz z-ca dyr. Instytutu Pan płk dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI.
Ocenę okresową pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu za lata 2012-2013 przedstawił Pan prof. dr hab. inż. Władysław HARMATA.
Zakres proponowanych z dniem 1.01.2015r. zmian w regulaminie organizacyjnym zreferował z-ca dyr. Pan mgr inż. Edward MOSKAL.
Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione propozycje dające wytyczne do dalszej działalności i usprawnienia organizacji Instytutu.
Na zakończenie obrad –prowadzący Pan prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku złożył wszystkim członkom Rady serdeczne życzenia.


POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

W dniu 23.09.br. w auli WIChiR odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównymi punktami obrad było przedstawienie harmonogramu oceny okresowej pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz kierunków rozwoju i działania Instytutu na lata 2015-2018.

Harmonogram oceny pracowników za lata 2012-2013 przedstawił zastępca dyrektora Instytutu płk dr inż. Arkadiusz MAZIERSKI. Wynika z niego, że ocena zostanie zakończona do końca tego roku.

Zasadnicze kierunki działania Instytutu w latach 2015-2018 przedstawił dyrektor WIChiR Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu podkreślił , że pomimo szerokiego spektrum zagadnień omówionych przez Pana dyrektora nie zostały pominięte żadne istotne dla działalności Instytutu sprawy. Rzeczowe i przemyślane wnioski w wystąpieniu wynikające z uwarunkowań w jakich będzie działał Instytut     w najbliższych latach dają nadzieję na jego rozwój i dobre funkcjonowanie –podkreślił Pan profesor Krzysztof CZUPRYŃSKI.

 

 


Wizyta międzynarodowej delegacji „Chemików”

W dniu 17.09.2014 r. w Instytucie gościliśmy kierowniczą kadrę Połączonego Centrum Doskonalenia OPBMR NATO z VYSKOV/ Joint CBRN Defence Center of Excellence/.

Jest to wiodące w NATO centrum szkolenia w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia. Do jego zadań należy min. realizacja projektów związanych z wdrażaniem nowych dokumentów doktrynalnych oraz projektów obronnych OPBMR w NATO.

W toku wizyty dyrektor Instytutu -dr inż. Grzegorz NYSZKO przedstawił gościom historię, zakres działalności oraz najważniejsze osiągnięcia WIChiR. Przedstawiono również nasze ostatnie osiągnięcia oraz część naszej bazy naukowo-technicznej .

Przedstawione osiągnięcia jak i możliwości Instytutu cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 


Święto Wojska Polskiego w Instytucie

W dniu 13.08.br. w auli Instytutu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. Zbiórce przewodniczył dyrektor WIChiR – Pan dr inż. Grzegorz Nyszko. Po powitaniu i przedstawieniu celu zbiórki zgromadzonym na auli żołnierzom i pracownikom wojska Instytutu odczytano postanowienia Prezydenta RP i decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyróżnieniach odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali:

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
   - płk NYSZKO Grzegorz;
   - ppłk MAZIERSKI Arkadiusz.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
   - ADAMKIEWICZ Dorota
   - GAZDOWSKA Maria

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nadano:

SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:
   - ppłk CEREMUGA Michał;
   - ppłk SZMIGIELSKI Radosław.

BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY:

- PIRSZEL Jacek.

Dekoracji dokonał dyrektor Instytutu Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO.

 

 


Zmiana Kadry Kierowniczej Instytutu

Z dniem 01.08.2014 r. obowiązki Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii objął Pan dr inż. Grzegorz NYSZKO.

Obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii pełni Pan ppłk. dr inż. Arkadiusz Mazierski.

 

 


Pożegnanie z mundurem Dyrektora Instytutu

W dniu wczorajszym tj.31.07.2014r.o godzinie 14.00 w auli Instytutu odbyła się uroczysta zbiórka  stanu osobowego WIChiR poświęcona  pożegnaniu z mundurem Pana pułkownika dra inż. Grzegorza NYSZKO.

Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 1347 z dnia 2.07.2014r., która zwalnia i przenosi do rezerwy z dniem 31.07.br. płka dr inż. Grzegorz NYSZKO, drogę służbową oficera przedstawił zastępca dyrektora Pan płk rez. Edward MOSKAL.

W dowód uznania za lata wzorowej służby w mundurze na wielu trudnych stanowiskach Pan płk dr inż. Grzegorz NYSZKO został uhonorowany szablą z pochwą i tabliczką pamiątkową. Obecny na uroczystości przewodniczący Konwentu Dziekanów Pan płk Marian BABUŚKA w wielu ciepłych słowach podkreślił lata służby płka Grzegorza NYSZKO. Wręczył mu na pamiątkę dyplom uznania i ryngraf Konwentu Dziekanów.

Następnie została odczytana Decyzja nr 2/Pers./DPZ  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powołania Pana dr inż. Grzegorza NYSZKO na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii z dniem 01.08.2014 roku.

       

      

 


Przekazanie Obowiązków Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii I Radiometrii

30 czerwiec to ostatni dzień kierowania przez dr. inż. Romana JÓŹWIKA Instytutem. 5-cio letnia kadencja na tym stanowisku dobiegła końca. O 8.30 odbyła się ostatnia pod jego kierownictwem odprawa z kierowniczą kadrą, a o 14.00 spotkanie na auli z całą załogą WIChiR. Pan dyrektor nie kryjąc wzruszenia podziękował za 5 lat wytężonej, wzorowej pracy pod jego kierownictwem wszystkim pracownikom Instytutu. Swojemu zastępcy i jednocześnie następcy życzył samych sukcesów i osiągania przez Instytut jak najlepszych wyników zarówno naukowych jak i finansowych.

W dniu 1 lipca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w trakcie której jej przewodniczący – Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński w serdecznych słowach podziękował za 5 lat owocnej współpracy z Panem dyrektorem dr. inż. Romanem Jóźwikiem. „Pomimo często trudnych problemów do rozstrzygnięcia, różnicy zdań, wszystkie sprawy były załatwiane rzeczowo w atmosferze wzajemnej życzliwości” - powiedział min. Pan profesor dziękując Panu dyrektorowi.

W ostatnim Zarządzeniu nr 26/2014 z 30.06.br. Pan dyrektor oznajmił o zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora w związku z upływem 5-cio letniej kadencji. Poinformował również, że z dniem 1.07.2014r. obowiązki dyrektora WIChiR pełnić będzie wskazany przez Dyrektora DPZ, zastępca dyrektora Instytutu płk dr inż. Grzegorz NYSZKO, do czasu powołania przez Ministra Obrony Narodowej dyrektora Instytutu na nową kadencję.

 

 


Jubileusz 60-lecia działalności WIChiR-u


- Był taki czas, że 90% sprzętu OPBMR będącego na wyposażeniu WP powstało w Instytucie i było produkowane przez przemysł krajowy. Ambicją Instytutu jest utrzymanie tej tendencji również dzisiaj – mówił w czasie uroczystej zbiórki z okazji 60-lecia działalności WIChiR-u jego dyrektor dr inż. Roman Jóźwik.

Odbyła się ona 11 czerwca w Klubie Akademii Obrony Narodowej i stanowiła główny punkt dwudniowych uroczystości związanych z 60-leciem działalności Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Była to doskonała okazja do podsumowania dorobku tej placówki naukowo-badawczej oraz podziękowania tym wszystkim, którzy ten dorobek tworzyli.

- Każda jednostka badawcza - w tym także nasz Instytut - jest na tyle silna, jak profesjonalna jest kadra naukowo-badawcza i techniczna w niej zatrudniona. Nasza kadra zawsze wyróżniała się twórczą inwencją i dużą efektywnością działania – podkreślał dyrektor Jóźwik przypominając, że w ciągu trzech ostatnich lat placówka uzyskała aż 11 patentów krajowych i 8 zagranicznych.

W uznaniu zasług pracownicy instytutu zostali uhonorowani medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju. Na podstawie decyzji Prezydenta RP dyrektor WIChiR został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystej dekoracji dokonał Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN dr Lech Konopka.

Na uroczystości przybyło wielu gości z kraju i z zagranicy. Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej gen. bryg. Włodzimierz Nowak. Obecni byli również przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ, Inspektoratu Uzbrojenia, byli pracownicy Instytutu, przedstawiciele placówek naukowych oraz zakładów przemysłowych. Nie zabrakło reprezentantów uczelni i ośrodków zagranicznych, z którymi na co dzień współpracuje placówka.

Obchody jubileuszu rozpoczęła międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami”, której obrady trwały od 10 czerwca. W dniu głównych uroczystości odprawiona została msza święta w kościele garnizonowym w Rembertowie, a następnie odbyła się zbiórka w Klubie AON. Zwieńczył ją koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Ostatnim akcentem jubileuszu było, zorganizowane w plenerze, spotkanie pokoleń, na którym wspólnie o historii i przyszłości instytutu rozmawiali byli i obecni pracownicy oraz współpracownicy i przyjaciele WIChiR-u. Tu także dyrektor Jóźwik wręczył wszystkim wyróżnionym pamiątkowe „Medale 60-lecia WIChiR”.ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU 60-lecia WIChiR

KONFRENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

W dniu dzisiejszym tj.10.06.br. o godzinie 11.00 w auli WIChiR rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna nt. ”Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami”. W konferencji udział bierze około 100 osób reprezentujących ośrodki naukowe i instytucje z całego kraju, a także przedstawiciele nauki czeskiej, rosyjskiej oraz ukraińskiej. Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Pan dr inż. Roman JÓŹWIK. Serdecznie przywitał uczestników konferencji i przekazał głos prowadzącemu I sesję Panu prof. dr hab. inż. Krzysztofowi CZUPRYŃSKIEMU – prorektorowi Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Komitetu Naukowego konferencji. Wykład inauguracyjny nt.” Środowisko naturalne - wybrane aspekty bezpieczeństwa ekologicznego” wygłosił Pan gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK - Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej. W sumie w dwudniowej konferencji planowane jest 16 referatów, dyskusje oraz prezentacja sprzętu i sesja posterowa.
Konferencja jest częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, którego główne uroczystości odbędą się w dniu jutrzejszym.

  


OGŁOSZENIE

RADY NAUKOWEJ

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII


Komisja Konkursowa powołana na podstawie § 11 ust.1i2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego ( Dz. U. nr 215,poz.1412) w zw. z art.25 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,poz.618) do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Chemii Radiometrii w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyłoniła kandydata na to stanowisko w osobie

Pana płk dr inż. GRZEGORZA NYSZKO.   


VII Konferencja Naukowo Przemysłowa

W dniu 21 maja 2014r. w Centrum Konferencyjnym WP podczas VII Konferencji Naukowo Przemysłowej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Ministra Obrony Narodowej. Miło nam poinformować Państwa, że Kapituła II Konkursu na najlepszą pracę naukową i badawczą  z obszaru bezpieczeństwa i obronności postanowiła przyznać zespołowi Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii

Nagrodę II stopnia w Konkursie, w wysokosci 30 000 złotych

oraz

Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej, za najlepszy patent lub wzór patentowy, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku  realizacji badań naukowych, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz pieniężnej w wysokości 10 000 zł Ministra Obrony Narodowej

za pracę badawczą nt.:

"Zastosowanie układu FAIMS-IMS do detekcji skażeń chemicznych"


Wyróżnienie naszego urządzenia

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Agencja Promocyjna „INVENTOR” już po raz XVII współorganizowały „Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014. Wystawa odbyła się w Moskwie w dniach 01-04 kwietnia 2014. W wystawie wzięło udział ponad 400 wystawców z 16 krajów.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii wspólnie z WB Electronics zgłosiły wynalazek chroniony 9 patentami i dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w Przyrządzie Rozpoznania Skażeń PRS-1W. Międzynarodowe Jury XVII Salonu ARCHIMEDES 2014 przyznało temu rozwiązaniu złoty medal.


 

 


Posiedzenie Rady Naukowej WIChiR

W dniu 13 marca br. w auli Instytutu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej WIChiR. Obrady prowadził przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI i były poświęcone głównie sprawom finansowym.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała :

- sprawozdanie finansowe za rok 2013, które przedstawił prowadzący jego audyt w Instytucie Pan mgr Stefan MAŁOLEPSZY;

- sprawozdanie roczne przedstawione przez Pana Dyrektora dr inż. Romana JÓŹWIKA z działalności Instytutu za rok 2013;

- plan finansowy Instytutu na rok 2014, który przedstawiła Główna księgowa Pani mgr Małgorzata JANDA.

W obradach brał udział Szef Zarządu OPBMR Inspektoratu Rodzajów Wojsk Pan płk dr Sławomir KLESZCZ. W wolnych wnioskach bardzo pozytywnie ocenił projekty realizowane w Instytucie w zakresie nowych rozwiązań sprzętu OPBMR dla wojsk.

Podkreślił dużą rolę jaką odgrywa WIChiR w strukturach wojsk chemicznych. Po zakończeniu zmian trwających w systemie kierowania w SZ zadeklarował ściślejszą współpracę pomiędzy Zarządem, a Instytutem w zakresie opracowywania sprzętu nowej generacji .

 

 

 


Posiedzenie Rady Naukowej WIChiR

W dniu 04.02.2014 w auli WIChiR odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Głównym punktem posiedzenia było przyjęcie uchwały rozpoczynającej procedurę konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu w związku z upływem kadencji Dyrektora dr inż. Romana Jóźwika z dniem 30.06.2014r. Podczas obrad wyłoniono spośród Rady dwóch przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej. Są to dr inż. Zbigniew Wertejuk oraz mgr inż. Radosław Szmigielski.

 

   

 
Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-22 12:28:59
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec