Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

2011

Grzegorz Nyszko, Władysław Harmata

Indywidualna ochrona przed skażeniami dróg oddechowych i skóry” cz. 2,

„Bezpieczeństwo i technika pożarnicza”, CNBOP PIB 2011, vol. 21/1/11, s. 129-150

W opracowanym materiale przedstawiono współczesne zagrożenia pochodzące od terrorystycznego użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych substancji pochodzenia przemysłowego. Scharakteryzowano wpływ indywidualnych środków ochrony przed skażeniami na zdolność bojową żołnierzy z uwzględnieniem czynników fizjologicznych i psychologicznych. Scharakteryzowano wymagania na indywidualne środki ochrony przed skażeniami w świetle dokumentów normatywnych obowiązujących w NATO. Zaprezentowano rozwiązania praktyczne istniejące w SZ RP i w armiach NATO w dziedzinie filtracyjnych masek przeciwgazowych i odzieży ochronnej. Na podstawie dostępnych danych literaturowych scharakteryzowano trendy rozwojowe w dziedzinie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami.

 

M. Maziejuk, M. Ceremuga

Nowoczesne metody detekcji skażeń chemicznych

w „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, T. 2, R. Ostrowski, Z. Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011, s. 179-191

ISBN: 978-83-62954-09-4

 

M.Ceremuga, Zygmunt Mierczyk, Maksymilian Włodarski

„Badania detektorów ALGaN do systemów monitorowania skażeń”

w „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, T. 2, R. Ostrowski, Z. Mierczyk, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011, s. 315-328

ISBN: 978-83-62954-09-4

 

Tomasz Mirski, Romuald Gryko, Michał Bartoszcze, Agata Bielawska-Drózd, Wiktor Tyszkiewicz

„Peptydy przeciwdrobnoustrojowe. Nowe możliwości zwalczania infekcji u ludzi i zwierząt”,

Medycyna Weterynaryjna 2011, 67 (8), s. 517-521

 

M. Kaliszewski, M. Włodarski, K. Kopczyński, R. Lewandowski, A. Trafny,

D. Palijczuk, D. Kamionek, M. Szpakowska, A. Bombalska, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kwaśny

„Zastosowanie fluorescencyjnego spektrometru cząstek (UVAPS 3314, TSI) do klasyfikacji aerozoli biologicznych”

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2011, 5, s. 48-49

 

BIULETYN 2011

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2013-11-03 21:27:35