Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Oferty Pracy

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO

 

Portier/Praca zmianowa/Typ umowy: umowa zlecenie

 

 

Podstawowe obowiązki:

 • ochrona mienia przed dewastacją, włamaniem, kradzieżą,

 • monitorowanie bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu,

 • sumienna realizacja obowiązków służbowych,

 • kontrola i monitoring,

 • prowadzenie ewidencji kluczy,

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,

 • prowadzenie pełnej pisemnej dokumentacji pełnienia i przebiegu dyżuru,

 • reagowanie w sytuacjach nagłych i awaryjnych instalacji ppoż., oraz informowanie wyznaczonych pracowników.

 

Wymagania:

 • znajomość obsługi systemu alarmowego,

 • niekaralność,

 • dyspozycyjność 7 dni w tygodniu,

 • komunikatywność,

 • dobrą sprawność psychofizyczną,

 • sumienność i chęci do pracy,

 

Oferujemy:

 • system zmianowy 24-godzinny,

 • terminowe wypłaty wynagrodzeń ostatniego dnia każdego miesiąca,

 

Zgłoszenia w postaci dokumentów CV należy składać do dnia 24.01.2020 r.:

 • osobiście w siedzibie Instytutu,

 • pocztą na adres:

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

ul. gen. A. Chruściela „Montera" 105

00-910 Warszawa

 

 • pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości prosimy o podanie nazwy – portier) na adres:

 

sekretariat@wichir.waw.pl

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną niezwłocznie poinformowani o miejscu i terminie jego przeprowadzenia.

Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia rekrutacji.

 

   

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-23 10:46:47
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec