Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rada Naukowa


RADA NAUKOWA

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

KADENCJA 2017 - 2021

 


Przewodniczący                                                  dr hab. inż. prof. WAT Władysław HARMATA

Z-ca przewodniczącego                                        gen. bryg. dr n. med. Stanisław ŻMUDA

Przewodniczący komisji

ds. organizacyjnych  i szkolenia                             dr Tomasz SIKORA

 

Członkowie                                                          gen. bryg. dr hab. inż. prof. WAT Tadeusz SZCZUREK

prof. dr hab. inż. Stanisław KŁOSOWICZ

płk dr inż. Mariusz KOŁODZIEJCZYK

płk dr n. biol. inż. Robert ZDANOWSKI

dr hab. inż. Edward RÓJ

dr inż. Mirosław MAZIEJUK

dr Jacek PIRSZEL

dr inż. Łukasz OSUCHOWSKI

ppłk mgr inż. Piotr FURTAK

mgr inż. Katarzyna TRUSZKOWSKA

 

Sekretarz                                                             dr inż. Aleksandra SPŁAWSKA

 

Regulamin Rady Naukowej WIChiR

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-20 07:55:46
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec