Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Aparatura badawcza

APARATURA BADAWCZA I STANOWISKA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI OFEROWANYCH BADAŃ:

 
Stanowisko wzorcowania SW-1
Komplet wysokoaktywnych źródeł promieniowania gamma 137Cs i 60Co umożliwiający wytworzenie mocy dawki w odległości 0,3 m od źródła o wartości około 27 Gy/h.
 
 
Stanowisko wzorcowania SW-1
Aparat rentgenowski PANTAC HF 320 umożliwiający wytworzenie mocy dawki w odległości 1 m od ogniska lampy o wartości do 55 Gy/h.
 
 
 
Zaplecze metrologiczne Laboratorium stanowią mierniki promieniowania firmy Physikalisch-Technische Werkstatten Dr.Pychlau GmbH typu UNIDOS wraz z zestawem komór jonizacyjnych.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 17:29:40