Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Badawcze Radiometrów

Laboratorium Badawcze Radiometrów Laboratorium od 17 stycznia 2005 roku jest laboratorium wzorcującym akredytowanym.

 

AP 073

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla normy PN-EN/ISO 17025:2005.

 

21/MON/2017

Certyfikat Obronności i Bezpieczeństwa dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Normy Obronne

 


 

Certyfikat Wojskowego Centrum Metrologii

 

Naprawa przyrządów dozymetrycznych

Na życzenie Klienta Laboratorium pośredniczy w naprawie przyrządów. Przyrządy mogą być naprawiane między innymi w firmie EX-POLON, POLON-ALFA Bydgoszcz lub w warsztacie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. Naprawiamy głównie przyrządy wojskowe DP-75, RL-2, DPS-68, PRChR oraz przyrządy analogowe. W sprawie naprawy konkretnego modelu należy się skontaktować telefonicznie.Wykonujemy również wymianę źródeł zasilania w przyrządach dozymetrycznych.

Dostarczanie przyrządów dozymetrycznych

Przyrządy można dostarczać osobiście, jak również za pośrednictwem firm kurierskich (korzystamy z DHL). Dostarczanie przyrządów najlepiej jest najpierw uzgodnić telefonicznie. Dostarczone przyrządy powinny być sprawne technicznie. Razem z przyrządem należy przekazać zamówienie, a także jeśli to możliwe dokumentację eksploatacyjną oraz instrukcję obsługi (w przypadku nietypowych przyrządów). W zamówieniu należy określić, w jakim zakresie należy wzorcować przyrząd.Standardowo wzorcujemy przyrządy (wraz z korekcją wskazań na minimalny błąd) w polu promieniowania 137Cs w całym zakresie pomiarowym mocy dawki, w dolnym zakresie pomiarowym dawki oraz wykonujemy charakterystykę energetyczną dla wąskiego widma promieniowania rentgenowskiego od 33 keV do energii 60Co (1250 keV).Poza zakresem akredytacji sprawdzamy działanie sygnalizatorów w polu promieniowania jonizującego, np.: R1, EKO-S, KOWOTONE 2 i innych.


W wyniku przeprowadzonego wzorcowania kalibracji przyrząd otrzymuje:

• świadectwo wzorcowania lub świadectwo sprawdzenia;

• świadectwo kalibracji;

• w przypadku niesprawnego przyrządu wydajemy opis stanu technicznego lub protokół stanu technicznego (dla przyrządów z MON).

Świadectwo wzorcowania jest odbierane/wysyłane razem z przyrządem.Termin wzorcowania nie przekracza 14 dni (możliwe jest wykonanie usługi w czasie uzgodnionym z Klientem).

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-18 11:43:45
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza