Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Aparatura badawcza

APARATURA BADAWCZA I STANOWISKA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W LABORATORIUM:

 
 
Stanowisko do badania pojemności sorpcyjnej względem tert-butylobenzenu (TBB) i estru dimetylowego kwasu metylofosfonowego (DMMP); 
 
 
Stanowisko do badania całkowitego przecieku wewnętrznego; 
 
 
   
Stanowski do wyznaczania izoterm adsorpcji – desorpcji par benzenu metodą McBaina Bakra; 
 
 
Stanowisko do pomiaru penetracji aerozolu chlorku sodu przez materiały filtracyjny, półmaski, filtrujące, filtry i filtropochłaniacze; 
 
 
 
Stanowisko do badania penetracji aerozolu przez wysokoskuteczne filtry powietrz klasy EPA, HEPA i ULPA; 
 
Stanowisko do pomiaru oporów przepływu powietrza przez materiały filtracyjne, maski, półmaski, półmaski filtrujące, filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze;
 
Stanowisko do analizy sitowej materiałów ziarnowych;
 
Stanowisko do badania zadziałania przyrządów rozpoznania skażeń wobec chloru i amoniaku;
 
Stanowisko do oznaczania zawartości popiołu w sorpcyjnych materiałach węglowych;
 
Stanowisko do badania pojemności sorpcyjnej względem tetrachlorku węgla, chloru, siarkowodoru, dwutlenku siarki, amoniaku, chloropikryny, chlorocyjanu, cyjanowodoru, cykloheksanu i tertbutylobenzenu ;
 
Stanowisko do badania przenikalności chloru, chlorowodoru i amoniaku przez materiały barierowe;
 
Stanowisko do badania penetracji aerozolu przez wysokoskuteczne materiały filtracyjne klasy EPA, HEPA i ULPA;
 
Stanowisko do oznaczania stężenia CO2 we wdychanym powietrzu;
 
Stanowisko do sprawdzania szczelności masek przeciwgazowych w warunkach statycznych;
 
Stanowisko do pomiaru penetracji mgły oleju parafinowego przez materiały filtracyjne, półmaski filtrujące, filtry i filtropochłaniacze;
 
Stanowisko do określenia czystości powietrza w pomieszczeniach czystych;
 
Stanowisko do sprawdzenia wydajności urządzenia filtrowentylacyjnego;
 
Stanowisko do pomiaru oporów przepływu powietrza przez urządzenia filtrowentylacyjne oraz filtropochłaniaczy do urządzeń filtrowentylacyjnych;
 
Stanowisko do sprawdzenia spiętrzenia dyspozycyjnego wentylatora w urządzeniu filtrowentylacyjnym;
 
Stanowisko do badania szczelności urządzenia filtrowentylacyjnego oraz szczelności zaworów urządzenia;
 
Stanowisko do badania szczelności ogólnej urządzenia filtrowentylacyjnego przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS;

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 17:26:56