Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych

Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych 

 

AB 380

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

15/MON/2017

Certyfikat Obronności i Bezpieczeństwa dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Normy Obronne

 

 

Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii  posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji AB 380 oraz akredytacjęOiB Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji nr 15/MON/2017.

 Laboratorium posiada akredytację w zakresie:  
  • Środków indywidualnej i zbiorowej ochrony dróg oddechowych przed skażeniami,
  • Półautomatycznego i automatycznego sprzętu do wykrywania lub pomiaru skażeń,
  • Urządzeń filtracyjnych i filtrowentylacyjnych stosowanych w pojazdach wojskowych i schronach,
  • Badanie parametrów ochronnych ruchomych i stacjonarnych obiektów ochrony zbiorowej.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-25 10:00:20
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec