Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia Badań Biologicznych

Pracownia Badań Biologicznych 

  • Badanie odporności materiałów oraz sprzętu i wyposażenia wojskowego na działanie mikroorganizmów,
  • Badania nad zastosowaniem środków biobójczych do ochrony przed skażeniami biologicznymi.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 16:48:30