Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia Środków Ochrony Dróg Oddechowych

Pracownia Środków Ochrony Dróg Oddechowych 

  • Indywidualne i zbiorowe środki ochrony dróg oddechowych;
  • Technologia wytwarzania i metody badawcze materiałów sorpcyjnych i filtracyjnych;
  • Badania urządzeń filtracyjnych i filtrowentylacyjnych montowanych w pojazdach wojskowych i schronach;
  • Metody badań laboratoryjnych, eksploatacyjnych oraz warunków kontroli i odbioru sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 7

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 16:47:21