Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia Środków Ochrony Skóry i Materiałów Barierowych

Pracownia Środków Ochrony Skóry i Materiałów Barierowych  

 • Badania materiałów ochronnych przed skażeniami oraz bronią masowego rażenia i środków zapalających;
 • Opracowywanie i badania indywidualnych i zbiorowych środków ochrony skóry przed bronią NBC;
 • Badania fizykomechanicznych i chemicznych własności materiałów barierowych;
 • Badania szczelności i komfortu użytkowania indywidualnych środków ochrony skóry przed skażeniami;
 • Badania odporności materiałów i sprzętu stosowanych w wojsku na impuls termiczny wybuchu jądrowego oraz na środki zapalające;
 • Zastosowanie polimerów i tworzyw sztucznych w technice wojskowej;
 • Badania nad uzyskaniem własności maskujących materiałów barierowych;
 • Badania materiałów barierowych i pokrowców do długookresowego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony przed korozją;
 • Badania odporności materiałów barierowych na czynniki klimatyczne i środowiskowe w warunkach naturalnych i laboratoryjnych;
 • Opracowywanie metod i programów badań oraz prowadzenie badań kwalifikacyjnych wprowadzanych do wojsk środków ochrony skóry oraz środków ochrony uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów;
 • Badania laboratoryjne sprzętu i technicznych środków materiałowych ochrony przed bronią masowego rażenia, środków dymnych i zapalających po okresie gwarancyjnym i długookresowym przechowywaniu;
 • Opracowywanie, modernizacja i badania środków dymnych do maskowania;
 • Badania i ekspertyzy w zakresie ochrony siły żywej oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego przed działaniem broni masowego rażenia i środków zapalających;
 • Badania właściwości fizykochemicznych i rażących mieszanin zapalających do ładunków o działaniu powierzchniowym.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 16:45:48