Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zakres działalności i oferta współpracy

Obszar działalności Zakładu Radiometrii i Maskowania

 • metody i sprzęt do detekcji, identyfikacji i pomiarów promieniowania jonizującego;
 • metody i sprzęt do maskowania wojsk;
 • propagacja promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
 • metody i aparatura wykrywania wybuchów jądrowych;
 • specjalistyczne aparatownie i oprogramowanie systemów zbierania oraz przetwarzania informacji z rozpoznania skażeń;
 • kalibracja mierników stosowanych w ochronie radiologicznej;
 • sprzęt i metody szkolenia wojsk i ludności cywilnej w zakresie ochrony przed czynnikami rażenia broni jądrowej;
 • badania wpływu promieniowania jonizującego na urządzenia elektroniczne;
 • zintegrowane sensory do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych projektów z zakresu wykrywania, monitoringu i prognozowania skażeń.

 

Zakład realizuje projekty badawcze i rozwojowe w obszarze jego działalności.

 
Ponadto Zakład przyjmuje zlecenia na: 
 • opracowanie instrukcji oraz metodyk posługiwania się sprzętem radiometrycznym wchodzącym w skład wyposażenia wojsk;
 • badania radiometrów i detektorów promieniowania jonizującego;
 • badania z zakresu określania zawartości izotopów alfa, beta, i gamma promieniotwórczych w próbkach środowiskowych oraz żywności;
 • badania materiałów pod względem ich przydatności do celów budowlanych;
 • opracowywanie mobilnych systemów detekcji skażeń;
 • przeprowadzenie szkoleń z obsługi przyrządów radiometrycznych oraz detekcji i monitorowania skażeń promieniotwórczych;
 • pomiar wybranych parametrów pól promieniowania jonizującego;
 • określenie współczynników osłabienia promieniowania gamma i neutronowego w materiałach osłonowych;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie:
-        nowych wzorów sprzętu radiometrycznego: radiometrów przenośnych, lotniczych, pokładowych, sygnalizacyjnych i dawkomierzy osobistych;
-        dokumentów normatywnych związanych z ochroną przed promieniowaniem jonizującym oraz badaniem przyrządów radiometrycznych;
-        metod wykrywania skażeń powierzchniowych;
-        technicznego wyposażenia systemu wykrywania wybuchów jądrowych;
-        technicznego wyposażenia systemu wykrywania i rozpoznania skażeń;
-        prowadzenia badań kwalifikacyjnych sprzętu rozpoznania skażeń;
-        wzorcowania i badania układów detekcyjnych przyrządów radiometrycznych;
-        badań własności osłonowych pojazdów opancerzonych oraz obiektów obronnych i ochronnych;
-        prowadzenia badań środowiskowych dotyczących skażeń promieniotwórczych oraz narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące;
-        metod i sprzętu do maskowania wojsk.

 

Ważniejsze osiągnięcia i opracowania:
 
 1. Mobilne laboratorium obrony przed bronią masowego rażenia „Midas”
 2. Aparatownia obliczeniowo-analityczna skażeń „Hermes”
 3. Radiometr DPO (wspólnie z POLON-ALFA)
 4. Gazosygnalizator ALERT
 5. Radiometr lotniczy RL-75
 6. Śmigłowcowy system rozpoznania skażeń „INARA”

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-15 12:53:06