Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia sprzętu, środków i technologii likwidacji skażeń

Pracownia sprzętu, środków i technologii likwidacji skażeń 

  • badania nad metodami, środkami i urządzenia do odkażania;
  • badania zabezpieczeniami powierzchni powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
  • opracowanie środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
  • opracowanie technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
  • utylizacja szerokiej gamy związków organicznych występujących w roztworach wodnych, które ulegają utlenianiu na drodze ozonowania z dodatkiem nadtlenku wodoru;
  • prowadzenie analiz termicznego rozkładu materiałów, np. gum, tworzyw sztucznych, itp.;
  • opracowywanie nowych środków do likwidacji skażeń substancjami toksycznymi ze szczególnym uwzględnieniem skażeń BST;
  • modernizacja istniejącego sprzętu do likwidacji skażeń i opracowywanie nowych urządzeń.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-15 12:56:48