Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia analizy wysokotoksycznych substancji organicznych objętych konwencją o zakazie broni chemicznej

Pracownia analizy wysokotoksycznych substancji organicznych objętych konwencją o zakazie broni chemicznej

 

 • analiza substancji związków objętych konwencją o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów znajdujących się w 3 wykazach, w tym bojowych środków i ich prekursorów oraz produktów rozpadu:
  • środki paralityczno-drgawkowe: np. sarin, soman, VX;
  • środki nekrozujące: np. iperyt siarkowy, luizyt;
  • środki psychotoksyczne: np. BZ;
  • środki drażniące: np. chloroacetofenon, CS, CR;
 • analiza związków organicznych o nieznanym składzie jakościowym;
 • analiza jakościowa i ilościowa produktów rozpadu bojowych środków trujących;
 • analiza próbek na obecność związków z wykazów Konwencji (w tym analizy bojowych środków trujących - BST) prowadzona według własnych procedur badawczych dla następujących obiektów: woda, gleba, beton, polimery, ciecz organiczna, powietrze;
 • analiza jakościowa i ilościowa związków organicznych, w tym witamin i substancji biologicznie czynnych w próbkach żywności, suplementach diety i produktach farmaceutycznych.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-15 12:56:04