Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Pracownia środowiskowa i analizy związków nieorganicznych

Pracownia środowiskowa i analizy związków nieorganicznych

 • pomiary zawartości dioksyn i furanów w gazach odlotowych z procesów spalania odpadów niebezpiecznych, komunalnych oraz innych procesów technologicznych;
 • pomiary stężenia i strumienia masy zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (NOx, SO2, CO, CO2, O2) emitowanych do atmosfery ze źródeł stacjonarnych;
 • pomiary zawartości chlorowodoru (HCl) i fluorowodoru (HF) w gazach odlotowych z procesów spalania odpadów niebezpiecznych, komunalnych oraz innych procesów technologicznych;
 • pomiary zawartości związków organicznych wyrażonych jako węgiel ogółem (TOC)
 • w gazach odlotowych z procesów spalania odpadów niebezpiecznych, komunalnych oraz innych procesów;
 • pomiary zawartości metali ciężkich (kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, ołów, chrom, mangan, arsen, tal, kobalt) w gazach odlotowych z procesów spalania odpadów niebezpiecznych, komunalnych oraz innych procesów technologicznych;
 • analiza dioksyn i furanów w żywności;
 • oznaczanie zawartości metali toksycznych w próbkach żywności metodą ICP MS i AAS;
 • oznaczanie zawartości rtęci w próbkach środowiskowych metodą AMA 254;
 • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach włosów;
 • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach wód, ścieków i gleb;
 • oznaczanie zawartości pierwiastków w próbkach medycznych;
 • generowanie i oznaczanie niskich stężeń BST i TSP w celu badania i sprawdzania detektorów skażeń powietrza;
 • opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-15 12:55:42