Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Kontakt

Kierownik Zakładu

ppłk mgr inż. Maksymilian Stela

tel. (022) 516 99 31

e-mail: m.stela@wichir.waw.pl

 

Z-ca Kierownika Zakładu

ppłk mgr inż. Jarosław Wojciechowski

tel. (022) 516 99 22

e-mail:
j.wojciechowski@wichir.waw.pl
 
Kierownik Pracowni Środowiskowej i Analizy Związków Nieorganicznych

mgr Piotr Kot

tel. (022) 516 99 37

e-mail: p.kot@wichir.waw.pl
 
Kierownik Pracowni Analizy Wysokotoksycznych Substancji Organicznych Związków Chemicznych objętych Konwencją o Zakazie Broni Chemicznej

ppłk mgr inż. Maksymilian Stela

tel. (022) 516 99 31

e-mail: m.stela@wichir.waw.pl
 
Kierownik Pracowni Syntezy Związków Chemicznych Objętych Konwencją o Zakazie Broni Chemicznej

mgr inż. Paweł Czerwiński

tel. (022) 516 99 22

e-mail: p.czerwinski@wichir.waw.pl
 
Kierownik Pracowni Sprzętu, Środków i Technologii Likwidacji Skażeń

dr inż. Jacek Pirszel


tel. (022) 516 99 21

e-mail: j.pirszel@wichir.waw.pl
 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-17 00:16:40