Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Aparatura badawcza

APARATURA BADAWCZA I STANOWISKA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI OFEROWANYCH BADAŃ:
 
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym i podczerwieni z transformacją Fouriera w układzie GC/MS , HEWLETT PACKARD
 
Chromatograf gazowy 6890N sprzężony z detektorem masowym 5973N,
AGILENT TECHNOLOGIES 
 
Chromatograf gazowy TRACE GC-2000 sprzężony ze spektrometrem masowym;     FINNIGAN POLARIS
 
Chromatograf cieczowy 1200 LC/DAD/FLD, AGILENT TECHNOLOGIES
 
 
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym z możliwością   jonizacji chemicznej typ 7890A/5975C; AGILENT TECHNOLOGIES
 
Chromatograf cieczowy AGILENT 1100 LC/MSD, AGILENT TECHNOLOGIES
 
 
APARATURA BADAWCZA I STANOWISKA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI OFEROWANYCH BADAŃ:
  
Chromatograf gazowy Shimadzu GC -17A
 
 
Spektrofotometry UV/VIS i UV/VIS/NIR (Shimadzu UV1601 oraz 3101PC)
 
 
Chromatograf gazowy Shimadzu GCMS-QP2010
 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-11 19:36:08