Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zakres działalności i oferta współpracy

Zakład Rozpoznania i Likwidacji Skażeń 

 Zakład prowadzi prace w zakresie:
 • Metod i środków przeciwdziałania użyciu broni niekonwencjonalnych, aktom sabotażu i terroryzmowi;
 • Metod i środków rozpoznania skażeń chemicznych;
 • Metod i środków do prognozowania i oceny rzeczywistej sytuacji skażeń, powstałych w wyniku użycia broni chemicznej;
 • Badań w zakresie fizykochemii środków trujących;
 • Walidacji metod analitycznych wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (Bojowych Środków Trujących (BST) i Toksycznych Substancji Przemysłowych (TSP));
 • Opracowania, badań testowych i eksploatacyjnych i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania skażeń chemicznych;
 • Badań i analiz w zakresie ochrony środowiska;
 • Metod prowadzenia analiz chemicznych, badań własności chemicznych i fizycznych substancji chemicznych oraz technologii otrzymywania nowych substancji;
 • Jakościowej i ilościowej chemicznej analizy instrumentalnej;
 • Metod badania i oceny środków spożywczych, farmaceutycznych i suplementów diety;
 • Kontroli i przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej w ramach posiadanego Laboratorium Analitycznego;
 • Metod, środków i urządzeń do odkażania;
 • Zabezpieczenia powierzchni powłokami ochronnymi przed skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi;
 • Środków do ochrony i odkażania odkrytych powierzchni skóry;
 • Syntezy substancji objętych wykazami Konwencji o Powszechnym i Całkowitym Zakazie Broni Chemicznej;
 • Technologii niszczenia niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • Wykrywania i oznaczania wysokotoksycznych substancji chemicznych (BST i TSP);
 • Opracowywania, testowania i opiniowania środków i sprzętu rozpoznania chemicznego;
 • Jakościowej i ilościowej chemicznej analizy instrumentalnej;
 • Kontroli przestrzegania postanowień Konwencji o Powszechnym i Całkowitym Zakazie Broni Chemicznej

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-12 15:10:23