Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Aparatura badawcza

APARATURA BADAWCZA I STANOWISKA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI OFEROWANYCH BADAŃ:

 
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym i podczerwieni z transformacją Fouriera w układzie GC/MS , HEWLETT  PACKARD
 
 
 
 
Chromatograf gazowy 6890N sprzężony z detektorem masowym 5973N, AGILENT TECHNOLOGIES
 
 
Chromatograf gazowy TRACE GC-2000 sprzężony ze spektrometrem masowym; FINNIGAN POLARIS
 
 
 
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym z możliwością jonizacji chemicznej typ 7890A/5975C; AGILENT TECHNOLOGIES
 
 
Micromass Auto Spec Premier (HRGC/HRMS); MICROMASS WATERS
 
 
 
Zestaw do generacji par ciekłych związków chemicznych; WIChiR
 
 
ˇ ACCELERATED SOLVENT EXTRACTOR ASE 200 (układ do ekstrakcji w fazie nadkrytycznej); DIONEX
 
    ˇ Chromatograf gazowy model 7890A; AGILENT TECHNOLOGIES 
 
    ˇ Chromatograf gazowy CP-3800; VARIAN
 
Ponadto Laboratorium dysponuje:
 


ˇ  Automatyczny pyłomierz grawimetryczny EMIOTEST 2598; EMIO;
ˇ  Komora klimatyczna FEUTRON typ 3626/15 KPK600; MERAZET S.A;
ˇ  Komora klimatyczna FEUTRON typ 3433/15 KPK200; MERAZET S.A;
ˇ  Komora klimatyczna; ESPEC;
ˇ  Przenośny analizator gazów GAS MET DX 4000; TEMET.
 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-08 17:28:02