Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Laboratorium Analityczne Do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej

 

Laboratorium Analityczne Do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej

 

AB 241

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

16/MON/2017

Certyfikat Obronności i Bezpieczeństwa dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz Normy Obronne
Członek rzeczywisty Klubu POLLAB nr 501

 

„Akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dot. kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań”.
 
Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii istnieje od 1 stycznia 1998 roku.
 
Dnia 14 maja 1999 roku Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (L241/1/99).
 
Laboratorium działając w obszarze określonym ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U 2002 Nr 166 poz. 1360 z późniejszymi. zmianami) oraz ustawą o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U 2006 Nr 235 poz.1700 z póżn.zm.), zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Apl :2007 posiada  Certyfikat Akredytacji Obronności i Bezpieczeństwa Nr 16/MON/2017. 
 
Zadaniami zasadniczymi Laboratorium są:
  • udział we wszelkich zgłoszonych inspekcjach w ramach Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej;
  • analiza próbek podejrzanych o obecność BST;
  • rozwijanie możliwości analitycznych poprzez ciągłą działalność naukową oraz współpracę międzynarodową;
  • udział w międzynarodowych testach Biegłości Laboratoriów organizowanych przez Sekretariat Techniczny OPCW;
  • prowadzenie działalności usługowej w oparciu o akredytowane procedury badawcze.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-02 10:55:09
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza