Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rok 2002

Wdrożenia - Rok 2002

 

  1. Urządzenia do indywidualnych systemów długookresowego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego wojsk lądowych metodą osuszonego powietrza.
  2. Nowe urządzenia do indywidualnych systemów długookresowego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego wojsk lądowych metodą osuszonego powietrza. Urządzenie to pozwala w sposób skuteczny chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych różnego rodzaju uzbrojenie, np. MTLB, BRDM,WZT-3, itp.
  3. Dawkomierz przenośny DPO do montażu na okrętach oraz w stacjonarnych obiektach i punktach   dowodzenia.
  4. Dawkomierz może być wykorzystywany jako radiometr przenośny do pomiaru mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego, miernik skażeń powierzchniowych lub jako monitor sytuacji radiologicznej w obiektach stałych i ruchomych.
  5. Metoda badania włosów na zawartość metali toksycznych z wykorzystaniem ICP- MS (w jednym akcie analitycznym w ciągu 2 minut można uzyskać informacje o zawartości do 60 pierwiastków).
  6. Metoda oceny efektywności zasłon dymnych w podczerwieni.
  7. Metoda oznaczania własności ochronnych sorbentów węglowych względem analogów     adsorpcyjnych substancji fosfoorganicznych (FOST);
  8. Metoda przygotowania próbek dioksyn z emisji źródeł stacjonarnych PCDDs i PCDFs (dioksyny).
  9. Metoda oznaczania śladowych ilości Sn, Sb, As i Hg techniką generacji wodorków. Technika ta jest wykorzystywana głównie do oznaczania niskich zawartości  As, Sb, Sn, Hg w różnego rodzaju próbkach; detekcję wykonuje się techniką absorpcji atomowej ASA, bądź ICP MS.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 5

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-07 10:40:10