Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rok 2003

Wdrożenia - Rok 2003

 

 1. Urządzenia filtrowentylacyjne i systemy ochrony zbiorowej typu lekkiego-system OZYRYS.
 2. System ten jest wykorzystywany jako element mobilnych stanowisk dowodzenia dla brygad. System zapewnia ochronę przed skażeniami pochodzącymi od broni masowego rażenia, jak i od toksycznych substancji przemysłowych, a więc wyższy komfort pracy sztabów. Zestaw może być wykorzystywany jako pomieszczenie dla szpitali polowych.
 3. Wyposażenie techniczne kompanijnego posterunku rozpoznania skażeń.
 4. Urządzenie umożliwia pododdziałom wojskowym szybkie wykrywanie i alarmowanie o występujących skażeniach, a jego działanie jest automatyczne (nie wymaga obsługi). Urządzenie jest podstawowym elementem wykrywania skażeń tworzonego obecnie w siłach zbrojnych zautomatyzowanego systemu wykrywania skażeń.
 5. Mobilny zestaw do pobierania próbek skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych w systemie SIBCRA.
 6. Zestaw jest również stosowany przez straż pożarną, zespoły ratownictwa chemicznego, straż graniczną, obronę cywilną oraz w stacje sanepidu.
 7. Uniwersalny odkażalnik proszkowy.
 8. Uniwersalny charakter odkażalnika umożliwia jego stosowanie przy użyciu każdego rodzaju wykorzystywanego obecnie w wojskach sprzętu do likwidacji skażeń. Możliwe jest prowadzenie odkażania zarówno za pomocą instalacji IRS-2M i zestawów IZS czy CzPO, jak i nowego sprzętu, np. instalacja  IRS-2C   czy pododdziałowego zestawu  PZLS.
 9. Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPLS-1 "ATLAS".
 10. Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPLS-1 wchodzi w skład wyposażenia żołnierza i służy do odkażania skóry i wyposażenia żołnierzy skażonych bojowymi środkami trującymi. Łączy funkcje opracowanych wcześniej pakietów IPP-95 i PChW-012.
 11. Zmodernizowana instalacja do likwidacji skażeń IRS-2C.
 12. W instalacji wykorzystano, oprócz tradycyjnych, nową metodę likwidacji skażeń, polegającą na podawaniu wodnych czynników roboczych pod wysokim ciśnieniem (do 9,0 MPa) lub w postaci układów zdyspergowanych. Za pomocą tej instalacji możliwe jest prowadzenie procesów likwidacji skażeń powierzchni utwardzonych, elementów infrastruktury oraz wnętrz budynków.
 13. Metoda oznaczania rtęci za pomocą analizatora AMA-254.
 14. Metoda ta jest wykorzystywana przez stacje sanepidu, Państwowy Zakład Higieny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz w firmy farmaceutyczne.
 15. Metoda przygotowania próbek i oznaczanie dioksyn w próbkach mleka i mięsa. Metoda jest wykorzystywana w badaniach prowadzonych przez stacje sanepidu, instytucje ochrony środowiska np. WIOŚ oraz producentów żywności.
 16. Metoda oznaczania metali w próbkach wody techniką ICP-MS.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-07 10:39:23