Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rok 2004

 Wdrożenia - Rok 2004

 

  1. Narzutka ochronna jednorazowego użytku. 
  2. Izolacyjna odzież ochronna nowej generacji. 
  3. Zunifikowany ręczny granat dymny maskujący w dalekiej podczerwieni.
  4. Granat przeznaczony jest do maskowania pojedyńczych żołnierzy i pododdziałów w zakresie promieniowania od widzialnego do dalekiej podczerwieni. Przystosowany jest do wystrzeliwania z karabinków kbs 5,56 mm i kbkg 7,62 mm.
  5. Lekka izolacyjna odzież ochronna.
  6. Lekka izolacyjna odzież ochronna w ukompletowaniu z maską przeciwgazową przeznaczona jest do ochrony indywidualnej przed działaniem broni masowego rażenia dla wojsk lądowych, marynarki wojennej, wojskowych pododdziałów ratownictwa chemicznego, zespołów pobierania próbek SIBCRA i obrony cywilnej.
  7. Przewoźna stacja do uzdatniania wody do celów spożywczych i bytowych na wypadek klęsk żywiołowych i działań wojennych.
  8. Stacja przeznaczona jest do oczyszczania wody skażonej w wyniku klęsk żywiołowych lub akcji terrorystycznych. Wykorzystywana jest przez wojsko i straż pożarną oraz wszędzie tam, gdzie woda pitna uległa skażeniu. 
  9. Metoda statycznej generacji niskich stężeń par lotnych  BST do badania detektorów skażeń powietrza. 
  10. Metoda wyznaczania koncentracji radionuklidów promieniotwórczych emitujących promieniowanie fotonowe metodą spektrometrii gamma.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-07 10:38:44