Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Rok 2008

Wdrożenia - Rok 2008

 

  1. Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w wodzie metodą LC/MS i LC/DAD.
  2. Metoda badania i  oceny zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB.
  3. Aparatownia obliczeniowo-analityczna skażeń.

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2012-03-07 10:35:52