Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Wykaz wydanych certyfikatów

WYKAZ CERTYFIKATÓW WYDANYCH PRZEZ OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

 

Rok 2018

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania

Data ważności

Uwagi

RZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

1/2018//OiB

Maska przeciwgazowa MP-5

01.06.2018
31.05.2021

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2018/OiB

Filtropochłaniacz FP-5

01.06.2018
31.05.2021

   Rok 2017

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania

Data ważności

Uwagi

EKO-MOTO Sp. z o.o.
Częstochowa

1/2017//OiB

Urządzenie filtrowentylacyjne FFA80/2/FW100, FFA80/2S/FZ100, FFA80/2S/FZ200

01.03.2017
29.02.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2017/OiB

Maska przeciwgazowa MP-6

22.02.2017
21.02.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

3/2016/OiB

Filtropochłaniacz FP-6

22.02.2017
21.02.2020

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

4/2017/OiB

Dawkomierz SOR/T-017

20.04.2017
-

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

5/2017/OiB

Czytnik XOM/T-012

20.04.2017
-

Z.P.S.M. RAVIMED Sp. z o. o.

Łajski

6/2017/OCW

Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny IPP-95

30.05.2017
29.05.2020

   Rok 2016

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania

Data ważności

Uwagi

EKO-MOTO Sp. z o.o.
Częstochowa

1/2016//OiB

Urządzenie filtrowentylacyjne UFD-200

30.08.2016
29.08.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2016/OCW

Filtr FDP-200

31.05.2016
30.05.2019

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

3/2016/OiB

Maska przeciwgazowa pełno twarzowa FM12

28.06.2016
-

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

4/2016/OiB

Filtropochłaniacz wielogazowy FP 211/1-P3 A2B2E2K2HgP3D R

05.10.2016
04.10.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

5/2016/OCW

Filtropochłaniacz FPDP-200

05.10.2016
04.10.2019

FABRYKA SPRZĘTU
RATUNKOWEGO I LAMP
GÓRNICZYCH „FASER” S.A.
Tarnowskie Góry

8/2016/OiB

Filtropochłaniacze FPT-100B, FPT-100M/P, FP-100N, FPT-200B, FPT-200M/P, FP-200N, FP-200N/WII, FPT-200R, FP-300P

28.10.2016
27.10.2019

  Rok 2015

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania

Data ważności

Uwagi

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

1/2015/OCW

Obuwie ochronne i rękawice ochronne

09.02.2015
-

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2015/OiB

Maska przeciwgazowa MP-5

01.06.2015
31.05.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

3/2015/OiB

Filtropochłaniacz FP-5

01.06.2015
31.05.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

4/2015/OCW

Część twarzowa maski przeciwgazowej MP-5 z filtropochłaniaczem

18.12.2015
-

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

5/2015/OCW

Filtropochłaniacz FP-5/K

18.12.2015
-

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

6/2015/OCW

Lekka Izolacyjna Odzież Ochronna

18.12.2015
-

PHU IMS-GRIFFIN Sp. z o. o.
Warszawa

7/2015/OiB

Maska przeciwgazowa FRR

21.12.2015
-

PHU IMS-GRIFFIN Sp. z o. o.
Warszawa

8/2015/OiB

Filtropochłaniacz CFR32 CBRN A2B2E2K2-P3 R

21.12.2015
-

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 4

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-07 11:33:32
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza