Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Wykaz wydanych certyfikatów

   

WYKAZ CERTYFIKATÓW WYDANYCH PRZEZ OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW

WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

Rok 2019

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania Data ważności Uwagi

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

01/2019/OiB

Filtr FDP-200

18.07.2019  17.07.2022

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2019/OCW

Rękawice ochronne i obuwie ochronne do FOO-1

30.08.2019 29.08.2022

Rok 2018

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania Data ważności Uwagi

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

1/2018//OiB

Maska przeciwgazowa MP-5

01.06.2018
31.05.2021

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2018//OiB

Filtropochłaniacz FP-5

01.06.2018
31.05.2021

GRIFFIN GROUP Spółka Akcyjna DEFENCE spółka komandytowa
Warszawa

3/2018//OiB

Maska przeciwgazowa pełnotwarzowa M98

30.11.2018
-

GRIFFIN GROUP Spółka Akcyjna DEFENCE spółka komandytowa
Warszawa

4/2018//OiB

Filtropochłaniacz CFR 32 A2B2E2K2-P3
FB (L12)

30.11.2018
-

Rok 2017

EKO-MOTO Sp. z o.o.
Częstochowa

1/2017//OiB

Urządzenie filtrowentylacyjne FFA80/2/FW100, FFA80/2S/FZ100, FFA80/2S/FZ200

01.03.2017
29.02.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2017//OiB

Maska przeciwgazowa MP-6

22.02.2017
21.02.2020

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

3/2017//OiB

Filtropochłaniacz FP-6

22.02.2017
21.02.2020

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

4/2017//OiB

Dawkomierz SOR/T-017

20.04.2017
-

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

5/2017//OiB

Czytnik XOM/T-012

20.04.2017
-

Z.P.S.M. RAVIMED Sp. z o. o.

Łajski

6/2017//OiB

Indywidualny Pakiet Przeciwchemiczny IPP-95

30.05.2017
29.05.2020

POLON-ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k.
Bydgoszcz

7/2017//OiB

Radiometr DPO

27.06.2017
26.06.2020

Rok 2016

Właściciel certyfikatu

Numer certyfikatu

Nazwa wyrobu

Data wydania Data ważności Uwagi

EKO-MOTO Sp. z o.o.
Częstochowa

1/2016/OCW

Urządzenie filtrowentylacyjne UFD-200

30.08.2016
29.08.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

2/2016/OCW

Filtr FDP-200

31.05.2016
30.05.2019

ASTRA Concept Sp. z o. o.
Warszawa

3/2016/OCW

Maska przeciwgazowa pełno twarzowa FM12

28.06.2016
-

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

4/2016/OCW

Filtropochłaniacz wielogazowy FP 211/1-P3 A2B2E2K2HgP3D R

05.10.2016
04.10.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL S.A.
Konieczki

5/2016/OCW

Filtropochłaniacz FPDP-200

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2019-12-19 16:12:57
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec