Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

OCW - informacje ogólne

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów (OCW) jest samodzielną komórką organizacyjną w strukturze Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii. OCW funkcjonuje w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, nadzorowanym przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

Zadaniem OCW jest prowadzenie certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, służących do wykrywania i likwidacji skażeń oraz szeroko pojętej obrony przed czynnikami rażenia broni chemicznej, biologicznej, jądrowej i radiacyjnej. Szczegółowy zakres akredytacji jest zawarty w załączniku do certyfikatu akredytacji.

 

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów wydaje CERTYFIKAT ZGODNOŚCI OiB na podstawie:

-          wyników badań wykonanych w laboratoriach akredytowanych;

-          potwierdzenia wiarygodności dostawcy do dostarczania wyrobów o właściwościach określonych w dokumentach odniesienia;

-          oceny systemu zarządzania jakością.

 

W zależności od potrzeb Klienta, certyfikacja wyrobów prowadzona jest zgodnie z systemem (wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów):

1b          - dla dokładnie określonej przez Klienta partii wyrobów

5             - dla wyrobów produkowanych seryjnie

 

Funkcjonujący w Ośrodku Certyfikacji Wyrobów WIChiR system zarządzania jakością zapewnia bezstronność i rzetelność usług, gwarantuje Klientom Ośrodka ochronę ich interesów oraz poufność informacji.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 13:31:11
Aktualizowane przez: Jarosław Kulesza